Hamar 26. januar 2001.


* DAG's Hjemmeside * Pubshow * Flere bilder *